Thống kê
Hôm nay : 45
Tháng 11 : 1.293
Năm 2021 : 30.995

DẠY THƠ: BÀN TAY CÔ GIÁO

Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ

Tên hoạt động: Dạy thơ "Bàn tay cô giáo"

Giáo viên: Đào Thị Tâm