Thống kê
Hôm nay : 44
Tháng 11 : 1.292
Năm 2021 : 30.994

TẠO HÌNH: LÀM BƯU THIẾP TẶNG CÔ

Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ

Tạo hình: Làm bưu thiếp tặng cô

Độ tuổi: 5-6 tuổi

Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Trà